Lev längre och vitalare

Genom att äta minst 5 och helst ännu fler portioner frukt och grönt per dag kan du se fram mot att leva längre och vara vitalare.

Vad rätt föda gör på cellnivå – ytterligare studier

I Journal of Epidemilogy and Community Health har en av många studier som belägger detta faktum, publicerats. Studien är gjord av forskare från London’s global university UCL. Läs mer via länken. Hälsoeffekterna är överväldigande.

Samarbete Näringskliniken

Frukt och grönt i dessa stora mängder kan alltså motverka våra stora livsstilssjukdomar: cancer, hjärt/kärlsjukdomar, stroke m fl. Men det räcker inte att bara äta så mycket frukt och grönt då och då. Enligt Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät förra året äter bara 9 procent av svenskarna så här mycket frukt och grönt varje dag.

HjärnLyftet startade därför samarbetet Näringskliniken /JuicePlus+ Company för att kunna erbjuda en näringsprodukt – med vetenskapligt bevisad effekt genom oberoende forskningsstudier. Näringskliniken är numera en del av HjärnLyftet.

Näringsprodukten motsvarar 5-7 portioner frukt och grönsaker – varje dag – 365 dagar året om – och fyller gapet mellan vad du äter och vad du borde äta när det gäller frukt, grönsaker och bär.

Se rubriken Samarbeten, mejla juiceplus@naringskliniken.se för mer information eller gå direkt till webbutiken hos Näringskliniken

HjärnLyftets

FEM fokusområden