Roa din hjärna

HjärnLyftets fokusområde nr 2/5

Vi utgår från hjärnforskningen och sammanfattar den i HjärnLyftets fem principer för hjärnhälsa, som alla bygger på de senaste rönen från den vetenskapliga forskningen om hjärnan.

2. Roa din hjärna är HjärnLyftets andra fokusområde. Det här området handlar om vikten av social gemenskap för hjärnans välbefinnande. Kommunikation är en annan viktig del inom detta fokusområde. Enligt hjärnforskningen är ensamhet och isolering en av de faktorer som starkt påverkar risken för sämre livskvalitet och kortare livslängd.

Att ”roa din hjärna” ökar både ditt välbefinnande och intellektuella förmågor

Att bli bekräftad är ett fundamentalt behov hos alla människor. Vår hjärna byggd för att umgås och kommunicera i grupp.

Det är därför inte svårt att förstå att ofrivillig ensamhet i sig kan leda till depression, isolering och t.o.m demens hos äldre människor. Men även självvald ensamhet – i för stora doser – kan leda till negativa konsekvenser för hjärnan. Därför är det men viktig anledning att söka andra människors gemenskap även om det skulle ta emot. Och här räcker det inte med umgänge via digital kommunikation och social medier. Vi behöver mötas i verkliga livet. Så att fortsätta och vara aktiv och social även högre upp i åldrarna, är även det en förutsättning för att behålla hjärnans vitalitet – hela livet ut.

Kursverksamhet där du träffar andra kursdeltagare, är en bra aktivitet inom det här fokusområdet och kan erbjudas via HjärnLyftet eller via våra samarbetspartners. Du hittar både kreativa och interaktiva övningar och digitala hjälpmedel, som t.ex appar, men då i första hand som ett komplement vid gruppaktiviteter.

[Läs mer under fliken … ]

Tillbaka till första sidan

TILLBAKA HEM