Städa och vårda din hjärna

HjärnLyftets fokusområde nr 5/5

Vi utgår från hjärnforskningen och sammanfattar den i HjärnLyftets fem principer för hjärnhälsa, som alla bygger på de senaste rönen från den vetenskapliga forskningen om hjärnan.

5. Städa och vårda din hjärna är HjärnLyftets femte fokusområde. Området omfattar framförallt hjärnans behov av återhämtning och sömn. Här hittar du viktiga metoder och aktiviteter som hjälper hjärnan att klara av det enorma informationsöverflöd som ska hanteras dagligen.

Att ”städa och vårda din hjärna” ökar ditt välbefinnande och hjärnans reservkapacitet

Några av de största hoten mot hjärnans långsiktiga hälsa och vitalitet är stress och oro. Du kan inte bara vila dig från stress, oro och ältande av det förgångna. Vardagen går ofta på automatik, hjärnan söker det enkla och mindre energikrävande. Hjärnan söker mönster och förutsägelser. Ett sätt för hjärnan att spara på energi är att den håller kontroll genom att etablera vanor för återhämtning, avslappning och tillräcklig sömn av god kvalitet.

Inom det här fokusområden kan vi erbjuda många aktiviteter via samarbetspartners som yoga,. mindfulness mm, samt via hjälpmedel, som appar och även andra typer av kreativa övningar.

Läs mer under fliken

TILLBAKA HEM