Trimma din hjärna

HjärnLyftets fokusområde nr 1/5

Vi utgår från hjärnforskningen och sammanfattar den i HjärnLyftets fem principer för hjärnhälsa, som alla bygger på de senaste rönen från den vetenskapliga forskningen om hjärnan.

  1. Trimma din hjärna är HjärnLyftets första fokusområde. Det här är området där vi fokuserar på intellektuell stimulans, bl.a hjärngympa i olika former, minnesträning och utveckling av hjärnans kognitiva funktioner.

Att ”trimma din hjärna” ökar ditt intellektuella kapital och hjärnans reservkapacitet

De flesta av HjärnLyftets föreläsningar och utbildningsmoduler för bättre hjärnhälsa och smartare hjärna, lämpar sig som interna kurser och workshops på företag. Det gäller förstås även organisationer, myndigheter och liknande. Innehållet är anpassningsbart och formatet är ett annat än på HjärnLyftets öppna kurser.

Personal Braintraining – personlig träning för hjärnan. Coaching online skräddarsys och innehållet anpassas till dina behov.

Online-kurser inom området Braintraining kan erbjudas via HjärnLyftet eller via samarbetspartners hjälpmedel, appar och även med andra typer av kreativa och interaktiva övningar.

Tillbaka till första sidan

TILLBAKA HEM