Företag

Brain Management – gör ett hjärnlyft i organisationen – agera neurosmart

glad business kvinnaMedarbetarna blir bättre beslutsfattare. Löser problem snabbare. Samarbetar bättre. Mår bättre. Allt detta bidrar till effektivare organisationer. Och till lönsammare företag.

Vi utgår från era behov och tillämpar HjärnLyftets fem principer för hjärnhälsa, som alla bygger på de senaste rönen från den vetenskapliga forskningen om hjärnan.

Brain Management och Braintraining ökar ert intellektuella kapital

De flesta av HjärnLyftets föreläsningar och utbildningsmoduler för bättre hjärnhälsa och smartare hjärna, lämpar sig som interna kurser och workshops på företag. Det gäller förstås även organisationer, myndigheter och liknande. Innehållet är anpassningsbart och formatet är ett annat än på HjärnLyftets öppna kurser.

Företagsinterna kurser skräddarsys och innehållet anpassas till företagets och medarbetarnas behov.

Brain management

Stress management

Memorera en presentation eller föredrag
Minnesteknik och minnesstrategier inkl. övningar.

Pensionscoachen
NYHET Lunchföredrag /föreläsning för HR-personal och /eller medarbetare som är 55+ eller har andra skäl att fundera över sin pension, om man vill sluta lönearbeta tidigare än 65 eller fortsätta arbeta även efter 65 år. Se även Pensionscoachen.se

Konceptet Brain Management respektive Stress Management lämpar sig särskilt väl för dig som vill utveckla dig själv eller dina medarbetare på ett nytt och kreativt sätt. Delarna i konceptet kan integreras i redan befintliga utbildningsinsatser eller vid kick-offs, enligt era egna önskemål och behov. Gärna i form av föreläsningar, workshops, ledarprogram eller genom personlig träning: Personal Braintraining.

> Inom dessa ganska breda områden finns alla möjligheter att skapa intressanta events för en kickoff, interna utbildningsprogram eller som inslag på kundevent. Eller inför styrelse eller ledningsgrupp.

Se även rubriken Kurser och läs vad våra mycket nöjda kursdeltagare tycker.

plattformarVi arbetar med stimulerande hjälpmedel, appar och även med andra typer av kreativa och interaktiva övningar.

Vi använder en modell, Kompetens genom Tillämpad Kunskap; KTK, som säkerställer att utbildningen genomförs och utvärderas mot ställda mål hos varje deltagare.

Information om våra kurser och friskvårdsinsatser – HjärnLyftet Företag

Boka ett möte eller samtal – om vad det kan betyda att vara neurosmart.

Vi har också företagsmedlemskap som kan erbjudas inom ramen för friskvård.
Kontakta oss på telefon 08-442 63 90 eller e-posta till info[a]hjarnlyftet.se för mer information och offert för kurser, workshops och friskvårdsinsatser.

HjärnLyftets

FEM fokusområden